Teknikaliteter for Copenhagen White Water Park

Et specialanlæg til 50 mio. kr. indeholder naturligvis en lang række teknikaliteter, som projektgruppen bag CWWP har arbejdet meget længe og seriøst med. Gruppen har over 25 års erfaring med white water sporten og har fulgt udviklingen af white water anlæg i resten af verden nøje igennem de seneste 20 år. Dertil har gruppen professionelt beskæftiget sig med udvikling af idrætsfaciliteter og trendidrætter i Danmark igennem mange år. Du kan læse mere om folkene bag CWWP her.

Der er over de seneste 5 år særligt hentet inspiration fra de bæredygtige white water anlæg som er skabt af et team af ingeniører, som i øjeblikket er de førende på markedet. Det gælder både de tekniske konstruktioner, brugeranvendelighed og økonomiske driftforhold. Samtidig har gruppen hentet informationer om støj- og trafikforhold. Du kan læse nærmere om de forskellige elementer nedenfor, hvoraf flere emner er undersøgt på baggrund af projektets mulighed for at blive placeret i Dragør, som dog i 2019 blev nedprioriteret af politikerne.

Økonomi, finansiering

CWWP har en samlet anlægsøkonomi på 55 mio. kr. Økonomien dækker blandt andet analyser og rådgivning, park- og klubfaciliteter, white water kanal, inventar og udstyr m.m.

Projektets etableringsomkostninger bygger på erfaringer fra et lignende anlæg i Skotland, som blev etableret og ibrugtaget i 2014. Projektets anlægsudgifter er estimeret med erfaringstal for anlæggelse af klubfaciliteter i københavnsområdet, konkret prisoverslag for white water kanalen Pinkston Watersports fra Rapid Water Courses Ltd og prisoverslag for diverse aktiverende faciliteter samt rådgiveromkostninger. Trods stærke erfaringstal, så skal de nærmere projektomkostninger selvfølgelig kvalificeres i den kommende projektering.

CWWP søger støtte fra Dragør Kommune på samlet 3,5 mio. kr. fordelt med et tilskud til forprojektering på 1,0 mio. kr. (budget 2019) og et anlægstilskud på 2,5 mio. kr. (budget 2020). Det er samtidig en forudsætning for finansieringsplanen, at Dragør Kommune stiller en grund til rådighed for projektet. Resten af finansieringen (52,5 mio. kr.) skal findes via offentlige og private fonde

En oversigt over budgettet for CWWP, herunder finansieringsplan, kan downloades her.

1
2
3
4
5
1

Analyse og rådgivning
6.5 mio. kr.

2

Klubfaciliteter, depoter m.v.
8 mio. kr.

3

White water kanal, pumpestation m.v.
25 mio. kr.

4

Inventar og udstyr
2.5 mio. kr.

5

Parkfaciliteter
5 mio. kr.

Billedet ovenfor viser et bynært white water anlæg i Pau, Frankrig.