Frådende vandland i Nordhavn er udskudt

Find original artiklen her.

 

Frådende vandland i Nordhavn er udskudt

Gruppen bag Copenhagen White Water Park (CWWP) kan pakke alle forhåbninger om at komme i gang med byggeriet i år helt væk.

Et flertal i kultur- og fritidsudvalget stemte imod at få projektet med i ”efterbudgettet” for 2014 – også kaldet Overførselssagen 2014-15.

– Det var imod min vilje, og jeg blev faktisk lidt småvred. Det er et af de projekter, der skulle gøre Nordhavn attraktiv. Det er irriterende, hvis det først er klart, når de nye beboere er flyttet ind, siger Carl Christian Ebbesen, kultur- og fritidsborgmester.

I Overførselssagen 2014-15 skal politikerne fordele de penge fra 2014-budgettet, som ikke blev brugt. I stedet kommer CWWP med i budgetforhandlinger for 2016.

– Overførselssagen er kortsigtet og til projekter, der kan komme i gang i 2015. Vi kunne ikke nå at komme i gang med det her projekt i år, siger Simon Strange, der stillede forslaget om at tage CWWP med i forhandlingerne om 2016-budgettet.

Det er borgmesteren imidlertid ikke enig i.

– Der var et fint grundlag om projektet, vi kunne træffe beslutninger på. Nu går der år og dage, før der kommer til at ske noget, siger Carl Christian Ebbesen.

Hvordan skal CWWP designes?

(All photos by: Andy Laird)

Det er ingen hemmelighed at white water anlægget i CWWP er en af de bærende faciliteter, og derfor vil vi nu løfte en smule af sløret for hvordan vi ser at anlægget bliver designet.

Efter mange forskellige idéforslag siden år 2001 og ikke mindst tidligere udfærdigede tegninger af et white water stadion med olympisk karakter, har vi nu lagt os fast på idéen om at skabe et mere tilgængeligt og bæredygtig white water anlæg. Vi tillægger i denne sammenhæng ordene tilgængeligt og bæredygtigt:

  • at anlægget kan rumme alle færdighedsniveauer indenfor ww sporten
  • at pumpeudgifter holdes på et minimum og derved gør anlægget attraktivt for foreningslivet, institutioner, familier og den almene borger.

I Glasgow er det lykkedes at etablere et sådan anlæg.

Slalom

Kanalen er godt 100 meter lang efterfulgt af 120 meter på fladt vand med mindre strøm. Vandet har et flow på 7 m3 ved fuld pumpeaktivitet (løftes 1.5 meter) hvilket skaber en grade 2-3 flod, som også vil kunne nedgraders ved lavere pumpeaktivitet. Det betyder med andre ord, at anlægget er helt ideelt for børn, unge og generelt nye i sporten, men også for træning af eliten, konkurrencer på flere niveauer og ikke mindst DM i white water sports og river surfing.

Pump Installation

Vi besøgte anlægget i juli 2014 sammen med flere danske interessenter og fik i den forbindelse en lang række af gode idéer med hjem. Simple og funktionelle løsninger for omklædning, bad, klubfaciliteter, internet bookingsystem og ikke mindst en wifi tænd/sluk funktion gør anlægget attraktivt og nemt at anvende for såvel klubber, institutioner og private. Herudover er anlægget også perfekt til at træne forskellige sikkerheds og rednings elementer i strømmende vand. Og det gælder ikke kun white water entusiasten, men i særdeleshed også beredskabsstyrker og redningstjenester. For eksempel har de i Glasgow gjort det muligt at fastspænde en bil i bunden af kanalen hvorved reddere kan træne indtrængning i en bil fyldt med strømmende vand.

Car in Channel for rescue practice

Andre steder har designeren etableret bygninger, som placeres op til kanalen og derved kan simulere en oversvømmelse i et eller flere huse.

RapidWaterCourse

Rescue Boat Training

Konstruktionen og tankerne bag anlægget i Glasgow er meget lig den måde vi ønsker at gøre det på i CWWP. Det vil dog ikke være en tro kopi af det skotske anlæg, da vi i CWWP bl.a. også arbejder på at få en stående surf bølge etableret i et sideløb til hovedløbet.

Anlægget i Glasgow er designet af skotten Andy Laird, som er indehaver af både EPD (Engineering Paddler Designs), Rapid Water Courses LTD samt patentindehaver på RapidBlocs i sammenspil med amerikaneren Scott Shipley.

Læs mere om anlægget i Glasgow her.

Borgmester håber på havnebad og white water i Nordhavn

Borgmester håber på havnebad i Nordhavn

Kultur. Forleden blev det endeligt vedtaget, at »Hva drikker mølr-siloen« skal bruges til boliger i stedet for kultur. En handlingsplan skal nu sikre kultur andre steder i Nordhavn .Men den er afhængig af politikernes prioritering

Af Line Weldingh

liwe@minby.dk

Nordhavn: Et havnebad, et maritimt idrætscenter og en kunstgræsbane.

Det er blandt forslagene i en handlingsplan for Nordhavn, som kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen (DF) har fået udarbejdet.

Handlingsplanen kommer med bud på, hvilke aktiviteter, der kan være i Nordhavn. Opgaven er nu at prioritere og sætte penge af til de forskellige ting.

»Vi har fået en tekst om Nordhavn med i det seneste budgetforlig. Så politisk har vi forpligtet hinanden til at arbejde med det. Det er et godt skridt i den rigtige retning,« siger Carl Christian Ebbesen, hvis mål er at en tiendedel af Nordhavns arealer skal bruges til kulturelle formål.

Ingen erstatning for silo

Borgmesteren satte sin forvaltning til at komme med forslag til kultur i Nordhavn, efter man måtte opgive at bruge Hva drikker mølr-siloen til kulturelle ting, som der eller stod i den oprindelige i lokalplan. Den har man nu lavet et tillæg til, så siloen i stedet kan sælges til boliger.

Carl Christian Ebbessen har tidligere krævet, at man reserverede et andet område til kultur. Det har man dog endnu ikke gjort.

»Når man reserverer en grund, skal man aflevere pengene til By & Havn. Det skal være så konkret som overhovedet muligt, så det skal man gøre så sent som overhovedet muligt. Når det er sagt, så mener jeg, man skal planlægge i god tid. Når man i forvejen ved, hvor kulturhuset skal ligge og der begynder at komme mennesker, er folk, der skal købe, interesseret i at give en højere pris,« siger Carl Christian Ebbesen og nævner at byer som Hamburg og Wien har gode erfaringer med netop det.

Afhænger af prioritering

Pengene til kulturen i Nordhavn skal findes under politikernes årlige budgetforhandlinger eller de såkaldte overførselssager, hvor overskydende penge fra årets budget fordeles.

Så aktiviteterne i Nordhavn, er afhængige af politikernes velvilje.

»Vi har lavet et godt bud på, hvad der skal være. Nu afventer jeg at man prioriterer det. Op til den proces skal vi diskutere hvilke fem-syv ting, der er vigtigst at starte på hurtigt,« siger kultur- og fritidsborgmesteren, der har et havnebad og white water rafting højt på ønskelisten.

Han vil forsøge at få sat penge af til de første ting under overførselssagen til foråret.

»Hvis du spørger mig, skal det ind. Der kommer ikke noget, hvis vi ikke lægger penge på bordet, og det skal gerne være færdigt, inden folk flytter ind i Nordhavn om to-tre år.«

Nyt CWWP site!

Copenhagen White Water Park er et projekt med mange år på bagen. Idéen til projektet blev allerede skabt tilbage i år 2001 og har siden hen både ændret navn, forventet lokalitet, potentiel bygherre, styregruppe etc.

Der er dog nu for alvor ved at ske store fremskridt for CWWP og fremtiden for projektet ser meget lovende ud. Derfor har projektgruppen også valgt at redesigne hjemmesiden for projektet. I processen er der tænkt på at gøre hele sitet mere enkelt og overskueligt for den interesserede læser, fonde, kommunale instanser mv. Samtidig vil sitets brugerflade kunne anvendes senere når projektet bliver en realitet og færre ressourcer vil derfor skulle gå med udvikling af en innovativ IT-flade for kommende besøgende og brugere af CWWP.

Synes du der mangler information eller har du forslag til tilføjelser/rettelser her på sitet høre vi meget gerne fra dig via vores kontaktformular.

 

White Water Viborg får konkurrence

Find original artikel her.

Vandsport. Planer om en White Water Park i Københavns Nordhavn er langt fremme. Men det får ikke White Water Viborg til at tøve.

Planerne om et white water-anlæg til 37,5 millioner kroner i Københavns Nordhavn får ikke foreningen White Water Viborg til at tabe modet, oplyser formand Inge Bak fra foreningen.

»Planerne i København ser spændende ud. Som jeg ser dem, satser københavnerne mere lokalt, end vi gør. Vi kommer ikke nødvendigvis i vejen for hinanden. Jeg ser to vidt forskellige projekter,« siger Inge Bak.

»Vi gør en afgrænset del af søbredden til et aktiv for mange. Mulighederne er vokset, efter at kommunen har besluttet at flytte en folkeskole til området,« siger Inge Bak.

Den hvide bølge

Morten Bertelsen, der både er projektleder for Copenhagen White Water Park og medlem af bestyrelsen for White Water Viborg, er enig i, at der er plads til to:

»Nu har jeg i 12 år arbejdet for »at få bølger« i Danmark, og vi kan sådan set ikke få bølger nok. Jeg er overbevist om, at sådanne anlæg har en stor fremtid, og det kan kun glæde mig, hvis vi både får et anlæg i Viborg og ét i København. Det er oplagt med et samarbejde, blandt andet om konkurrencer«.

Begge steder repræsenterer han Dansk Surf- og Raftingforbund. Viborg-bestyrelsen tæller blandt andre også Peter Nyegaard, Dansk Kano- og Kajakforbund, samt Svend Hagelskær fra DGI Midtjylland. Med andre ord er organisationerne godt med.

Han taler om en helt ny idrætskultur i Danmark. Nogle har sagt, at de store fonde kun vil støtte ét af den slags anlæg i Danmark, men projektlederen tror på, at fremtiden viser noget andet, når helt nye idrætsudøvere kommer frem.

Copenhagen White Water Park har i sin opstilling forestillet sig stor støtte fra Københavns Kommune, Nordea-fonden, Friluftsrådet samt Lokale- og Anlægsfonden. Sidstnævnte har sammen med Erhvervs- og Byggestyrelsen støttet forarbejdet.

SF’er er i front

Fælles for planerne i København og Viborg er, at de er i den forberedende fase, og at den økonomiske side ikke er på plads. På pengesiden er Viborgs planer de mest ambitiøse, idet det samlede anlæg er sat til 53,3 millioner kroner.

I Københavns kultur- og fritidsudvalg har SF’eren Peter Thiele argumenteret for Copenhagen White Water Park. Efter mødet noterede Peter Thiele, at alle partier går ind for en næste fase, hvor forvaltningen gør forarbejdet til et egentligt forslag.

I Viborg arbejder kommunen på en redegørelse, der viser, hvordan en kunstig fos på Søndersøs østlige bred kan påvirke miljøet. Men også en lokalplan og et tillæg til kommuneplanen må til. Kommunens del tager cirka halvandet år.

Københavns Kommune satser på at give Nordhavns-kvarteret et stort pift. Blandt andet et maritimt center skal skabe liv på vandsiden. En arbejdsgruppe har netop været i Glasgow for at hente inspiration til et white water-anlæg med aktiviteter som rafting, kajaksejlads, stand up-paddle, kanosejlads, surfing, wakeboard-surfing, dykning og vinterbadning.

Forskellige grupper

Fossende vand er en vigtig del af begge planer. Københavnerne opererer med 18 kubikmeter fossende vand i sekundet, mens Viborg har lagt sig fast ved 16 kubikmeter, når det er vildest.

Inge Bak regner med, at miljøundersøgelsen er færdig i løbet af foråret. Danmarks Naturfredningsforening har ikke noget imod planerne som sådan, men kan ikke anbefale stedet mellem Søndersø og Nordisk Park. Kritikken herfra gælder også idéen om et betonskærmet bassin i selve søen.

Morten Bertelsen regner med, at planerne for Nordhavn også kræver en lokalplan.

»Vi skal nok hen i 2017, før vi kan være på plads i København. Jeg kender fint forholdene i Viborg. Men jeg vil ikke sige, at det nødvendigvis er lettere at få planerne igennem i København,« siger Morten Bertelsen.

Han ser den forskel, at det københavnske vandmekka i høj grad skal være for foreninger, mens Viborg-tilbuddet mere bredt er til en blanding af kursister på Gymnastik- og Idrætshøjskolen ved Viborg, turister og lokale brugere. Kernebrugerne i København skal være op imod 3000 medlemmer.