Dragør Kommune og Copenhagen White Water Park skal samarbejde om at realisere Danmarks første vandaktivitets- og white water park

Om få år vil en flod løbe ned igennem Hollænderparken, Dragør Kommunes kommende bypark og børn, unge, voksne og ældre vil få stor glæde af at kunne være aktive inden for en række af de mest populære vandsportsaktiviteter i Danmark. Naturskønne områder til fri leg og rekreative aktiviteter vil også blive en stor del af parken.

Politikkerne i Dragør Kommune og teamet bag Copenhagen White Water Park (CWWP) har de seneste 3 år arbejdet sammen med henblik på, at kvalificere og realisere Danmarks første vandaktivitets- og white water park. Projektet bliver nu en realitet da Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti i forbindelse med kommunens budgetforhandlinger, har indgået aftale om at stille jord og et anlægsbeløb til rådighed til etablering af Hollænderparken, en ny bypark hvori aktiviteterne og faciliteterne i CWWP vil skulle indgå.

Budgetforliget blev indgået i dag kl. 17.00 og skal nu i kommunens 2. behandling den 27. september hvorefter der forventes en endelig behandling i kommunalbestyrelsen den 4. oktober.

Idéen bag CWWP har netop været at skabe en multifunktionel park som kan favne en lang række af spændende vandsportsaktiviteter, rekreative parkaktiviteter, behagelige opholdszoner, skatearealer for børn og unge m.v., og derfor er teamet bag CWWP også glade for at politikkerne i Dragør Kommune har valgt at tænke CWWP ind i etableringen af en ny rekreativ bypark i Dragør.

Eksempel på en bynær white water park i Pau, Frankrig.

”Med samarbejdet med Dragør Kommune skabes grundlaget for videreudvikling og etablering af Copenhagen White Water Park – det første fysiske aktivitets- og mødested for dansk white water sport, bordsport, surfing og aktivt udeliv i det hele taget. Der er et helt unikt drive og fællesskab inden for det danske white water og surf miljø, og et kæmpe stort ønske om at kunne give de spændende oplevelser videre til danskerne. Med CWWP får vi nu disse muligheder. Vi har arbejdet på dette projekt igennem mange år og vi er utrolig glade for det samarbejde vi har haft med Dragør Kommunen igennem de seneste 3 år. ” siger Jakob Færch, formand i Dansk Surf & Rafting Forbund og én af initiativtagerne bag CWWP.

I CWWP skal der være aktiviteter for de mange og målet er blandt andet at aktivere børn og unge i foreningslivet, skoler og institutioner, eksisterende foreninger og det spirende selvorganiserede miljø. De grønne arealer skal krydres med aktive opholdszoner, skatearealer og muligheder for at slappe af det fri.

Finansieringen af CWWP skal hovedsagligt findes igennem fonde, som projektgruppen efter en projekteringsfase, vil gå i gang med at søge. For Dragør Kommunes budget gælder det at kommunen i budget 2019 skal stille grund og 1 mio. kr. til rådighed til projektering. Senere, når finansieringen af hele byparken er på plads, skal kommunen biddrage med 2,5 mio. kr. til anlægsudgifter.

Økonomi til drift af aktiviteterne i byparken vil primært ske igennem brugerbetaling og parkens generelle omsætning igennem aktiviteter. Her arbejder projektgruppen med stabile og driftssikre tal fra et lignende projekt i Glasgow, hvor en white water park på 4. år har et stigende antal af besøgende og en sund driftsøkonomi.