Dragør Kommune og Copenhagen White Water Park skal samarbejde om at realisere Danmarks første vandaktivitets- og white water park

Om få år vil en flod løbe ned igennem Hollænderparken, Dragør Kommunes kommende bypark og børn, unge, voksne og ældre vil få stor glæde af at kunne være aktive inden for en række af de mest populære vandsportsaktiviteter i Danmark. Naturskønne områder til fri leg og rekreative aktiviteter vil også blive en stor del af parken.

Politikkerne i Dragør Kommune og teamet bag Copenhagen White Water Park (CWWP) har de seneste 3 år arbejdet sammen med henblik på, at kvalificere og realisere Danmarks første vandaktivitets- og white water park. Projektet bliver nu en realitet da Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti i forbindelse med kommunens budgetforhandlinger, har indgået aftale om at stille jord og et anlægsbeløb til rådighed til etablering af Hollænderparken, en ny bypark hvori aktiviteterne og faciliteterne i CWWP vil skulle indgå.

Budgetforliget blev indgået i dag kl. 17.00 og skal nu i kommunens 2. behandling den 27. september hvorefter der forventes en endelig behandling i kommunalbestyrelsen den 4. oktober.

Idéen bag CWWP har netop været at skabe en multifunktionel park som kan favne en lang række af spændende vandsportsaktiviteter, rekreative parkaktiviteter, behagelige opholdszoner, skatearealer for børn og unge m.v., og derfor er teamet bag CWWP også glade for at politikkerne i Dragør Kommune har valgt at tænke CWWP ind i etableringen af en ny rekreativ bypark i Dragør.

Eksempel på en bynær white water park i Pau, Frankrig.

”Med samarbejdet med Dragør Kommune skabes grundlaget for videreudvikling og etablering af Copenhagen White Water Park – det første fysiske aktivitets- og mødested for dansk white water sport, bordsport, surfing og aktivt udeliv i det hele taget. Der er et helt unikt drive og fællesskab inden for det danske white water og surf miljø, og et kæmpe stort ønske om at kunne give de spændende oplevelser videre til danskerne. Med CWWP får vi nu disse muligheder. Vi har arbejdet på dette projekt igennem mange år og vi er utrolig glade for det samarbejde vi har haft med Dragør Kommunen igennem de seneste 3 år. ” siger Jakob Færch, formand i Dansk Surf & Rafting Forbund og én af initiativtagerne bag CWWP.

I CWWP skal der være aktiviteter for de mange og målet er blandt andet at aktivere børn og unge i foreningslivet, skoler og institutioner, eksisterende foreninger og det spirende selvorganiserede miljø. De grønne arealer skal krydres med aktive opholdszoner, skatearealer og muligheder for at slappe af det fri.

Finansieringen af CWWP skal hovedsagligt findes igennem fonde, som projektgruppen efter en projekteringsfase, vil gå i gang med at søge. For Dragør Kommunes budget gælder det at kommunen i budget 2019 skal stille grund og 1 mio. kr. til rådighed til projektering. Senere, når finansieringen af hele byparken er på plads, skal kommunen biddrage med 2,5 mio. kr. til anlægsudgifter.

Økonomi til drift af aktiviteterne i byparken vil primært ske igennem brugerbetaling og parkens generelle omsætning igennem aktiviteter. Her arbejder projektgruppen med stabile og driftssikre tal fra et lignende projekt i Glasgow, hvor en white water park på 4. år har et stigende antal af besøgende og en sund driftsøkonomi.

Mange var på vandet og høre om CWWP

Fredag den 24. august afviklede DSRF en åben event i samarbejde med Copenhagen Watersports og Dragør Sejlklub med fokus på Copenhagen White Water Park.

Henover middag var 60 engagerede og friske elever fra 8. klasserne på Dragør Skole på vandet og prøve rafting og SUP. Senere på dagen kom 100+ af Dragørs borgere, familier med små børn, voksne og ældre forbi for at høre mere om CWWP.

Tak til alle jer der mødte op og gjorde det til en fantastisk dag på vandet – vi håber vi ses igen i Copenhagen White Water Park.

Holdet bag CWWP er spændte frem mod budgetforhandlingerne

Teamet bag CWWP har været på besøg på Rådhuset i Dragør i juni og præsentere projektet for en del af kommunalbestyrelsen.

CWWP kvalificeres konstant i et samarbejde mellem politikkerne i Dragør og folkene bag CWWP. Oplysninger om trafik og støjforhold er nu en del af projektet og på projektgruppens senest møde med kommunalbestyrelsen var der endnu engang stor begejstring for projektet.

Der ligger fortsat meget arbejde forud, men teamet bag CWWP håber at politikkerne nu er klædt endnu bedre på til efterårets budgetforhandlinger, hvor det kan besluttes at indarbejde CWWP i et budgetforlig som kan sikre muligheden for at påbegynde en projektering.

CWWP i Dragør

Efter en rum tid med lange og seje træk forrige år har CWWP nu en meget fordelagtig, ja næsten perfekt placering til parken. Den skal ligge i Dragør.

De første visualiseringer af Lee Valley White Water Park i London tilbage i 2008.

Københavns Kommune har i en årrække været interesseret i at få CWWP og der har været utallige politiske behandlinger, placeringsforhandlinger og økonomiske forhandling. Det har været en lang proces og derfor er det med kæmpe begejstring at holdet bag CWWP nu får mulighed for at samarbejde med Dragør Kommune om at realisere drømmen om bølger i Danmark.

Dragør Kommune er en kommune med masser af vand og en aktiv kultur samt politikkere der tør at tænke nyt for at give borgerne kulturelle og idrætsmæssige oplevelser.

Lige nu arbejder projektgruppen og politikkerne i Dragør på at finde den bedst tænkelige placering for CWWP, men Dragør har plads og den rette indstilling til projektet, så det er et spørgsmål om tid inden de første skitser på den endelige placering kan tegnes.

Nye områder for CWWP undersøges…

Hvor skal Copenhagen White Water Park placeres? Dette spørgsmål rumstere netop nu i hovederne på gruppen bag CWWP.

I forlængelse af budgetforhandlingerne i Københavns Kommune, hvor CWWP ikke blev prioriteret, er projektgruppen bag CWWP nemlig begyndt at se på nye områder i Hovedstadsområdet for en mulig placering af anlægget. Denne søgen efter en ny lokation sker også i forlængelse af en række møder med By & Havn, som i øjeblikket har svært ved at se CWWP realiseret i Nordhavn før ca. 2020. Begrundelsen lyder blandt andet på at der vil være udfordringer i forbindelse med en kommende flytning af den eksisterende containerterminal og at man lige nu ikke er klar til at igangsætte lokalplan arbejdet for området ved og omkring Skudehavnen.

Samtidig ses der dog allerede en udvikling i området, da Copenhagen International School vil blive etableret i selv samme område (umiddelbart syd for Skudehavnen) og det vurderes derfor af projektgruppen, at udskydelsen af projektet i høj grad også skyldes en manglende målrettet indsats fra både Københavns Kommune og By & Havn om en realisering af projektet.

CWWP er midlertidigt udskudt til Københavns Kommunes budgetforhandlinger i 2016. I mellemtiden har projektgruppen bag CWWP indledt jagten på en mulig ny placering i Hovedstadsområdet.

 

Hvordan skal CWWP designes?

(All photos by: Andy Laird)

Det er ingen hemmelighed at white water anlægget i CWWP er en af de bærende faciliteter, og derfor vil vi nu løfte en smule af sløret for hvordan vi ser at anlægget bliver designet.

Efter mange forskellige idéforslag siden år 2001 og ikke mindst tidligere udfærdigede tegninger af et white water stadion med olympisk karakter, har vi nu lagt os fast på idéen om at skabe et mere tilgængeligt og bæredygtig white water anlæg. Vi tillægger i denne sammenhæng ordene tilgængeligt og bæredygtigt:

  • at anlægget kan rumme alle færdighedsniveauer indenfor ww sporten
  • at pumpeudgifter holdes på et minimum og derved gør anlægget attraktivt for foreningslivet, institutioner, familier og den almene borger.

I Glasgow er det lykkedes at etablere et sådan anlæg.

Slalom

Kanalen er godt 100 meter lang efterfulgt af 120 meter på fladt vand med mindre strøm. Vandet har et flow på 7 m3 ved fuld pumpeaktivitet (løftes 1.5 meter) hvilket skaber en grade 2-3 flod, som også vil kunne nedgraders ved lavere pumpeaktivitet. Det betyder med andre ord, at anlægget er helt ideelt for børn, unge og generelt nye i sporten, men også for træning af eliten, konkurrencer på flere niveauer og ikke mindst DM i white water sports og river surfing.

Pump Installation

Vi besøgte anlægget i juli 2014 sammen med flere danske interessenter og fik i den forbindelse en lang række af gode idéer med hjem. Simple og funktionelle løsninger for omklædning, bad, klubfaciliteter, internet bookingsystem og ikke mindst en wifi tænd/sluk funktion gør anlægget attraktivt og nemt at anvende for såvel klubber, institutioner og private. Herudover er anlægget også perfekt til at træne forskellige sikkerheds og rednings elementer i strømmende vand. Og det gælder ikke kun white water entusiasten, men i særdeleshed også beredskabsstyrker og redningstjenester. For eksempel har de i Glasgow gjort det muligt at fastspænde en bil i bunden af kanalen hvorved reddere kan træne indtrængning i en bil fyldt med strømmende vand.

Car in Channel for rescue practice

Andre steder har designeren etableret bygninger, som placeres op til kanalen og derved kan simulere en oversvømmelse i et eller flere huse.

RapidWaterCourse

Rescue Boat Training

Konstruktionen og tankerne bag anlægget i Glasgow er meget lig den måde vi ønsker at gøre det på i CWWP. Det vil dog ikke være en tro kopi af det skotske anlæg, da vi i CWWP bl.a. også arbejder på at få en stående surf bølge etableret i et sideløb til hovedløbet.

Anlægget i Glasgow er designet af skotten Andy Laird, som er indehaver af både EPD (Engineering Paddler Designs), Rapid Water Courses LTD samt patentindehaver på RapidBlocs i sammenspil med amerikaneren Scott Shipley.

Læs mere om anlægget i Glasgow her.

Nyt CWWP site!

Copenhagen White Water Park er et projekt med mange år på bagen. Idéen til projektet blev allerede skabt tilbage i år 2001 og har siden hen både ændret navn, forventet lokalitet, potentiel bygherre, styregruppe etc.

Der er dog nu for alvor ved at ske store fremskridt for CWWP og fremtiden for projektet ser meget lovende ud. Derfor har projektgruppen også valgt at redesigne hjemmesiden for projektet. I processen er der tænkt på at gøre hele sitet mere enkelt og overskueligt for den interesserede læser, fonde, kommunale instanser mv. Samtidig vil sitets brugerflade kunne anvendes senere når projektet bliver en realitet og færre ressourcer vil derfor skulle gå med udvikling af en innovativ IT-flade for kommende besøgende og brugere af CWWP.

Synes du der mangler information eller har du forslag til tilføjelser/rettelser her på sitet høre vi meget gerne fra dig via vores kontaktformular.