Hvem er brugerne i CWWP?

CWWP og aktiviteterne i parken er specifikt udviklet til at skulle kunne favne en meget bred målgruppe. Anlægget har et bredt aktivitetsformål og er målrettet mange forskellige færdighedsniveauer, hvorfor det forventes at brugerne vil blive både børn, unge og voksne. Den overordnede målsætning er således at skabe et unikt idrætsanlæg hvor alle, uanset alder, kan være aktive.

Ved etablering af CWWP vil de eksisterende lokale vandsportsforeninger samt nyetableret foreninger kunne skabe nye og unikke idrætstilbud for borgerne. Alene I hovedstadsområdet vurderes det, at der er en brugergruppe på 2.500 udøvere inden for white water og surf sporten, som vil være potentielt aktive brugere af anlægget. Dertil kommer udøvere som dyrker andre vandsportsaktiviteter og via CWWP vil få bedre mulighed for, at blive præsenteret for de forskellige idrætsgrene.