Posts

Nye områder for CWWP undersøges…

Hvor skal Copenhagen White Water Park placeres? Dette spørgsmål rumstere netop nu i hovederne på gruppen bag CWWP.

I forlængelse af budgetforhandlingerne i Københavns Kommune, hvor CWWP ikke blev prioriteret, er projektgruppen bag CWWP nemlig begyndt at se på nye områder i Hovedstadsområdet for en mulig placering af anlægget. Denne søgen efter en ny lokation sker også i forlængelse af en række møder med By & Havn, som i øjeblikket har svært ved at se CWWP realiseret i Nordhavn før ca. 2020. Begrundelsen lyder blandt andet på at der vil være udfordringer i forbindelse med en kommende flytning af den eksisterende containerterminal og at man lige nu ikke er klar til at igangsætte lokalplan arbejdet for området ved og omkring Skudehavnen.

Samtidig ses der dog allerede en udvikling i området, da Copenhagen International School vil blive etableret i selv samme område (umiddelbart syd for Skudehavnen) og det vurderes derfor af projektgruppen, at udskydelsen af projektet i høj grad også skyldes en manglende målrettet indsats fra både Københavns Kommune og By & Havn om en realisering af projektet.

CWWP er midlertidigt udskudt til Københavns Kommunes budgetforhandlinger i 2016. I mellemtiden har projektgruppen bag CWWP indledt jagten på en mulig ny placering i Hovedstadsområdet.

 

Frygt: Nordhavn kan ende som en kulturørken

Foto: Joachim Adrian

Find original artiklen her.

Frygt: Nordhavn kan ende som en kulturørken

Ørestad er skrækeksemplet, når foreninger rejser krav om flere penge til kultur- og idræt i Københavns Nordhavn.

Et goldt landskab af bolig og erhvervskarreer, hvor ungerne har svært ved at støve en ærlig boldbane op, og hvor et kulturhus er noget, man må skrive hjem fra Københavns øvrige kvarterer om.

Sådan er flere idræts- og kulturforeninger bange for, at gigantudstykningen i Københavns Nordhavn vil udvikle sig, hvis ikke kommunen snart sætter betragtelige beløb af til at frikøbe grunde til kultur- og sportsfaciliteter. Indtil videre har kommunen nemlig kun sat penge af til en enkelt fodboldbane i Nordhavn.

»Vi frygter, at Nordhavn ender, ligesom andre byudviklingsprojekter i København, hvor man kommer for langt med boligudviklingen, før man får skabt rum, rammer og ressourcer til kulturudvikling. Systemerne må ikke gentage sig selv, så vi får et Ørestad nummer 2«, siger Mogens Kirkeby, formand for Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) i Storkøbenhavn.

Den ofte kritiserede byudvikling af Ørestad begyndte i 1990’erne. Her blev kultur- og idrætsfaciliteter ofte først passet ind sent i processen.

Borgmesteren er også bekymret

Også kulturborgmester Carl Christian Ebbesen (DF) er bekymret. Han kræver 25 millioner kroner afsat til frikøb af grunde til rekreative formål hvert år »de næste fire til fem år«, når de københavnske lokalpolitikere i næste uge begynder forhandlingerne om budget 2016.

»Vi kunne jo se i Ørestad, at der altid lige var noget andet, der stod i kø – hvorfor skulle man købe en grund nu, når der først kom beboere om fem år?«.

Sådan lød det fra byudviklere og politikere dengang, siger kulturborgmesteren, som tilføjer:

»Men fem år er altså den tid, det tager at bygge en institution«.

I første omgang ser borgmesteren flere projekter for sig: et nyt maritimt idrætscenter, et kombineret kulturhus og bibliotek, en idrætshal forbundet med en skole, flere boldbaner og en såkaldt ’White Water Park’.

Frank Jensen lover flere grunde

Københavnerne er i dag alt andet end forvænte med idrætsfaciliteter og andre rekreative byrum – byen ligger i den absolutte bund på landsplan. Skal de 40.000 kommende beboere i Nordhavn nyde godt af blot samme lave niveau som de øvrige københavnere, vil det kræve, at cirka 10 pct. af grundene, som ejes af udviklingsselskabet By og Havn, afsættes til rekreative formål, vurderer Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Ifølge den nye kultur- og fritidsplan, som Carl Christian Ebbesen håber på opbakning til på rådhuset, kan det konkret oversættes til »3-5 idrætshaller, 1-2 svømmehaller, 10- 20 boldbaner, cirka 10 yderligere faciliteter til idrætsaktiviteter, 1-2 integrerede kulturhuse med bibliotek og borgerservice, samt yderligere 2-3 faciliteter til kulturaktiviteter som musik, dans eller klubfaciliteter«, som skal stå klar, når området er fuldt udbygget i 2050.

Overborgmester Frank Jensen (S) forsikrer at der vil komme flere penge til næste år:

»Vi skal udvise rettidig omhu her og købe de arealer, der skal til. Nu går vi ind i budgetforhandlingerne, og derfor kan jeg kun sige, at jeg er indstillet på, at vi skal sætte penge af til yderligere grundkøb i Nordhavn«, siger han.

Frådende vandland i Nordhavn er udskudt

Find original artiklen her.

 

Frådende vandland i Nordhavn er udskudt

Gruppen bag Copenhagen White Water Park (CWWP) kan pakke alle forhåbninger om at komme i gang med byggeriet i år helt væk.

Et flertal i kultur- og fritidsudvalget stemte imod at få projektet med i ”efterbudgettet” for 2014 – også kaldet Overførselssagen 2014-15.

– Det var imod min vilje, og jeg blev faktisk lidt småvred. Det er et af de projekter, der skulle gøre Nordhavn attraktiv. Det er irriterende, hvis det først er klart, når de nye beboere er flyttet ind, siger Carl Christian Ebbesen, kultur- og fritidsborgmester.

I Overførselssagen 2014-15 skal politikerne fordele de penge fra 2014-budgettet, som ikke blev brugt. I stedet kommer CWWP med i budgetforhandlinger for 2016.

– Overførselssagen er kortsigtet og til projekter, der kan komme i gang i 2015. Vi kunne ikke nå at komme i gang med det her projekt i år, siger Simon Strange, der stillede forslaget om at tage CWWP med i forhandlingerne om 2016-budgettet.

Det er borgmesteren imidlertid ikke enig i.

– Der var et fint grundlag om projektet, vi kunne træffe beslutninger på. Nu går der år og dage, før der kommer til at ske noget, siger Carl Christian Ebbesen.

Hvordan skal CWWP designes?

(All photos by: Andy Laird)

Det er ingen hemmelighed at white water anlægget i CWWP er en af de bærende faciliteter, og derfor vil vi nu løfte en smule af sløret for hvordan vi ser at anlægget bliver designet.

Efter mange forskellige idéforslag siden år 2001 og ikke mindst tidligere udfærdigede tegninger af et white water stadion med olympisk karakter, har vi nu lagt os fast på idéen om at skabe et mere tilgængeligt og bæredygtig white water anlæg. Vi tillægger i denne sammenhæng ordene tilgængeligt og bæredygtigt:

  • at anlægget kan rumme alle færdighedsniveauer indenfor ww sporten
  • at pumpeudgifter holdes på et minimum og derved gør anlægget attraktivt for foreningslivet, institutioner, familier og den almene borger.

I Glasgow er det lykkedes at etablere et sådan anlæg.

Slalom

Kanalen er godt 100 meter lang efterfulgt af 120 meter på fladt vand med mindre strøm. Vandet har et flow på 7 m3 ved fuld pumpeaktivitet (løftes 1.5 meter) hvilket skaber en grade 2-3 flod, som også vil kunne nedgraders ved lavere pumpeaktivitet. Det betyder med andre ord, at anlægget er helt ideelt for børn, unge og generelt nye i sporten, men også for træning af eliten, konkurrencer på flere niveauer og ikke mindst DM i white water sports og river surfing.

Pump Installation

Vi besøgte anlægget i juli 2014 sammen med flere danske interessenter og fik i den forbindelse en lang række af gode idéer med hjem. Simple og funktionelle løsninger for omklædning, bad, klubfaciliteter, internet bookingsystem og ikke mindst en wifi tænd/sluk funktion gør anlægget attraktivt og nemt at anvende for såvel klubber, institutioner og private. Herudover er anlægget også perfekt til at træne forskellige sikkerheds og rednings elementer i strømmende vand. Og det gælder ikke kun white water entusiasten, men i særdeleshed også beredskabsstyrker og redningstjenester. For eksempel har de i Glasgow gjort det muligt at fastspænde en bil i bunden af kanalen hvorved reddere kan træne indtrængning i en bil fyldt med strømmende vand.

Car in Channel for rescue practice

Andre steder har designeren etableret bygninger, som placeres op til kanalen og derved kan simulere en oversvømmelse i et eller flere huse.

RapidWaterCourse

Rescue Boat Training

Konstruktionen og tankerne bag anlægget i Glasgow er meget lig den måde vi ønsker at gøre det på i CWWP. Det vil dog ikke være en tro kopi af det skotske anlæg, da vi i CWWP bl.a. også arbejder på at få en stående surf bølge etableret i et sideløb til hovedløbet.

Anlægget i Glasgow er designet af skotten Andy Laird, som er indehaver af både EPD (Engineering Paddler Designs), Rapid Water Courses LTD samt patentindehaver på RapidBlocs i sammenspil med amerikaneren Scott Shipley.

Læs mere om anlægget i Glasgow her.

Nyt CWWP site!

Copenhagen White Water Park er et projekt med mange år på bagen. Idéen til projektet blev allerede skabt tilbage i år 2001 og har siden hen både ændret navn, forventet lokalitet, potentiel bygherre, styregruppe etc.

Der er dog nu for alvor ved at ske store fremskridt for CWWP og fremtiden for projektet ser meget lovende ud. Derfor har projektgruppen også valgt at redesigne hjemmesiden for projektet. I processen er der tænkt på at gøre hele sitet mere enkelt og overskueligt for den interesserede læser, fonde, kommunale instanser mv. Samtidig vil sitets brugerflade kunne anvendes senere når projektet bliver en realitet og færre ressourcer vil derfor skulle gå med udvikling af en innovativ IT-flade for kommende besøgende og brugere af CWWP.

Synes du der mangler information eller har du forslag til tilføjelser/rettelser her på sitet høre vi meget gerne fra dig via vores kontaktformular.